Convilium tillhandahåller resurser inom hälsa och sjukvård. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika avdelningar och discipliner inom svensk sjukvård. Vi är inriktade på att skapa fungerande team och kan erbjuda specialister för flera olika avdelningar.

Ett samarbete innebär att vi tar ansvar för all planering och genomförande. Vi erbjuder en helhetslösning som specialanpassas efter kundens önskemål och vi säkerställer att personal alltid finns på plats.